Informační deska

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Datum události: 

30.05.2016

Členská schůze BdP se bude konat v pondělí 30.května v 17,30 pod lípou, v případě špatného počasí
v kotelně 1260.

Program : 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Projednání a schválení účetní uzávěrky roku 2015
3. Vyúčtování nájemného 2015
4. Opravy a údržba
5. Různé

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687