Informační zpravodaj

INFO 25/02/2015

- v pondělí 2.března proběhne pravidelná roční revizní prohlídka kotlů ústředního topení a ohřívačů
TUV v kotelnách obou domů
- v pátek 13.března od 16 do 20 hodin bude komunální kontejner na velkoobjemový odpad,
zbavte se nepotřebných věcí z domácností, sklepů a garáží
- v závislosti na zlepšování počasí nastává doba na dobrovolný úklid zahrady; materiál vhodný
ke spálení laskavě nenechávejte na hromadách po zahradě, ale shromažďujte u ohniště

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687