Členské schůze

ČLENSKÁ SCHÚZE

Datum události: 

21.05.2018

Členská schůze BdP bude v pondělí 21.května 2018 v 18 hodin pod lípou, v případě špatného počasí v kotelně domu 1260.
Program :
1. Zpráva a vyhodnocení činnosti za minulé období
2. Projednání a schválení účetní uzávěrky roku 2017, vyúčtování nájemného
3. Projednání plánu akcí oprav a údržby
4. Různé

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Datum události: 

30.05.2016

Členská schůze BdP se bude konat v pondělí 30.května v 17,30 pod lípou, v případě špatného počasí
v kotelně 1260.

Program : 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Projednání a schválení účetní uzávěrky roku 2015
3. Vyúčtování nájemného 2015
4. Opravy a údržba
5. Různé

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687